Logopedie - Mgr. Petra Novotná

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, Praha, obor speciální pedagogika, aprobace – učitelství ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči – 1. a 2. stupeň, učitelství v ZŠ – 1. stupeň.,

  • Státní závěrečná zkouška: logopedie, etopedie, psychopedie
  • Praxe: vychovatelka ve zvláštní škole , učitelka ve škole při FTN Praha – odd. dětské psychiatrie , učitelka ve spec. třídě při ZŠ Poláčkova, učitelka na ZŠ Krhanice. V průběhu celé praxe provozování logopedické terapie. Celkem 18let praxe ve školství.
  • Spolupráce s MŠ pro vadně mluvící se sídlem Milánská, Praha 10
  • Členka Asociace školských logopedů
Při práci s dětskými klienty je nezbytná přítomnost rodiče nebo jiného dospělého. Ideálně však toho, kdo bude s dítětem pracovat i doma. Zvláště nápravu řeči je třeba konat denně, nejlépe několikrát a ve velmi krátkých časových celcích. Terapie probíhá jedenkrát týdně, dle individuální domluvy.